شرکت آدوراطب موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین عملکرد مالی در بین توزیع کنندگان شرکت نستله در منطقه ی MENA (خاورمیانه و شمال افریقا) بین 22 کشور در سال 2021 شده است.

این دستاورد بدون داشتن کیفیت و ساختاری با استانداردهای جهانی در سراسر گروه ممکن نبود.

امیدواریم که در سال ۲۰۲۲ و سال‌های پیش رو، توسعه‌ پایدار و همکاری‌های موفق با شرکای داخلی و خارجی خود را حفظ نموده و گسترش دهیم.