روز چهارشنبه 22 تیر ماه 1401، شرکت آدوراطب تولد یک سالگی باشگاه مشتریان آدوریوم را در هتل اسپیناس پالاس تهران جشن گرفت.

در این برنامه، داروخانه‌های برتر و برجسته‌ی سطح کشور و مدیران ارشد گروه کوبل حضور داشتند.

با گذشت یک سال از افتتاح باشگاه مشتریان آدوریوم، تقریبا 1200 داروخانه در سطح کشور به این باشگاه پیوسته‌اند و از خدمات آدوراطب بهره‌مند می‌شوند.

 

تصاویر مربوط به تولد یک سالگی آدوریوم