سرپرست توسعه فروش

فرصت شغلی

1402/03/17

1402/04/17

رسمی

رشته تحصیلی:

بازاریابی، بازرگانی، MBA و …

مهارت های مورد نیاز:
• نرم افزار MS office
• گذراندن دروس مربوط به مدیریت و بازاریابی و فروش بازرگانی)به عنوان امتیاز محسوب می شود)
• اصول و فنون بازاریابی و فروش

شرح مسئولیت ها:
• مسیر بندی و اصلاح مستمر مسیر بندی مشتریان برای هریک از کارشناسان توسعه فروش و کنترل انجام کار بر مبنای مسیر فروش روزانه در حوزه تحت پوشش.
• بررسی مستمر بازار برای شناسایی قیمت های رقیب، ورود محصولات جدید رقبا در بازار و میزان حضور رقیب در بازار.
• بررسی مستمر بازار برای شناسایی مشتریان در منطقه و ارائه گزارشات به مدیر مارکتینگ و بازاریابی.
• تحلیل آماری از گزارشات فروش منطقه و مقایسه آنها با اهداف از پیش تعیین شده.
• کنترل و رسیدگی به درخواست های مشتریان (از لحاظ تعداد کارتن و مبلغ ریالی).
• دبل ویزیت و کنترل عملکرد نمایندگان توسعه فروش داروخانه و بررسی نحوه عملکرد آنها
• مراجعه موردی و مقطعی به مشتریان و دریافت نظرات آنها در مورد کالاها و نحوه برخورد پرسنل شرکت.
• بررسی علل عدم خرید مشتریان و انجام اقدامات اصلاحی لازم.
• بررسی و کنترل تغییرات پیش آمده در شرایط و اعتبارات مشتریان.
• تهیه گزارشات لازم از فعالیت های نمایندگان با آمار و ارقام و ارائه آن به همراه پیشنهادات لازم به مقام مافوق مربوطه.
• اطلاع رسانی در مورد دستورالعمل های مربوط به تخفیفات، برگشت کالا، برگشت ضایعات و اصول دریافت چک.
• حل و فصل شکایات مشتریان و انجام نظرسنجی های دوره ای مشتریان در مورد محصولات و نحوه برخورد نمایندگان توسعه فروش داروخانه.
• تقسيم هدف های فروش بين کارشناسان توسعه فروش براساس درصدهای مشخص شده در فصول مختلف و محصولات شرکت.
• رسیدگی به کلیه امور پرسنلی کارشناسان توسعه فروش.
• سازماندهی، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین کارکنان تحت سرپرستی.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آدوراطب است.

ثبت شکایات
تلفن واحد شکایت: 021-88385681